Stratejik Aile Terapisi

Stratejik Aile Terapisi (SAT), 1967 yılında Amerika'da Mental Research Institute (MRI) bünyesinde Kısa Süreli Terapi Merkezi’nin kurulmasından sonra ortaya çıkmıştır. Değişim odaklı ve kısa süreli bir terapi modelidir. SAT yöntemleri, sadece aileyi ilgilendiren sorunlarda değil, bireysel sorunlar söz konusu olduğunda da etkin bir şekilde kullanılabilir. Bu problemlerin çözümüne yönelik somut hedefler koymak ve bu hedeflere ulaşmada kullanılabilecek değişim stratejileri oluşturmak bu yaklaşımın temel dayanak noktasıdır.