Çift ve Evlilik Terapisi

Çift terapisi, birbiriyle çatışmada olan iki insanın etkileşimini değiştirmek için düzenlenmiş bir psikoterapi biçimidir. Bu terapi modeli evli olan ya da olmayan çiftlerin karşılaştıkları sorunları ve çatışmaları ele alıp çözüme kavuşturmayı hedeflemektedir. Bu terapide, çiftler arasında terapist tarafından yönlendirilen konuşmalara yer verilir. Genel olarak çift birlikte seansa katılırken bazen ayrı ayrı seans içinde görüşmeler yapılabilir. Diğer yandan tek bir kişiye de ilişkisi baz alınarak çift ve evlilik terapisi yapılabilir. Bu terapide, çiftlerin birbirlerini daha iyi anlaması hedeflenir. Bu sebeple çiftlerin birbirlerine verdikleri tepkiler ele alınır. İlişkilerde oluşan sorunların bir kısmı, kişinin karşı tarafı suçlayarak kendi eksiklerini görmeye açık olmamasından kaynaklandığı düşüncesiyle, çift terapisinde terapistin görevi bu unsurları adil ve açık bir şekilde çifte sunmaktır. Bu terapi yaklaşımının temel hedefi, birlikte oluşturulan hedefler çerçevesinde ele alınan sorunlar üzerinde yine birlikte çözümler geliştirmektir. Birlikte olma eşlerin hayat görüşleri dahil hem karakterlerine, hem de dış dünyaya bakış açılarına ilişkin pek çok farklılığın bir araya getirilmesi anlamına gelir. Bu farklılıklara çiftlerin yaklaşımları ve bunu yaşayış şekilleri ilişkinin gidişatını belirleyici bir unsur olabilir ve sorun yaşanan bir ilişkide bu farklılıkların ele alınış şekli değerlendirilmelidir. Örnek olarak; cinsel yaşamda karşılaşılan güçlükler, karşılıklı güven problemi, aldatma, ayrılma, geçmişte yaşanan olumsuz bir takım olaylar gibi durumlar gösterilebilir. Ayrıca evlilik öncesi çiftlerin birbirlerine uygunluğunu sorgulaması veya yaşadıkları sorunları evliliğin çözeceğine inanmaları da dahil birlikteliğe ilişkin pek çok kaygı ve yanılgı, birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemeleri ve kıskançlık gibi sorunlar çift ve evlilik terapisinde işlenir.