Bireysel Terapi

Bireysel terapi, danışan ve terapistin birlikte birebir yürüttüğü seanslardan oluşmaktadır. Bu yöntem, danışan ve terapistin beraber üzerinde çalışarak çözebileceği problemler için başvurulan temel terapi yöntemlerinden biridir. Danışanın, problem veya problemlerini bireysel çerçevede ortaya koyması, terapistiyle bunu birebir ele almayı tercih etmesi ve ortaya konan problemlerin buna elvermesi durumunda uygulanır. Bu tür terapiler, grup ya da aile terapileri gibi başka uygulamalarla beraber de kullanılabilir. Bireysel terapide çalışılan sorunlara örnek olarak depresyon, kaygılar ve korkular, kendini güven, geçmiş olumsuz yaşantılar, mutsuzluk, uykusuzluk, performans kaygısı, insan ilişkilerinde problem yaşama gibi konular gösterilebilir. Bu sürecin uzunluğu danışanın yaşadığı sıkıntılar ve ihtiyacına göre belirlenir.